Hur fungerar TYSABRI

 

Vid MS passerar immunceller från blodbanan över till centrala nervsystemet (CNS). Väl inne i centrala nervsystemet uppfattar immuncellerna att myelinet, ett fettrikt skikt som ligger runt nervtrådarna, är ett främmande ämne som ska förstöras. Orsaken till detta är ännu oklar för forskarna.

Den aktiva substansen i TYSABRI heter natalizumab. Natalizumab är en så kallad humaniserad antikropp, vilket innebär att den liknar de antikroppar din kropp själv kan producera.

Natalizumab hindrar passagen av immunceller från blodbanan över till centrala nervsystemet. Enkelt uttryckt hindrar TYSABRI inflammationer från att uppstå genom att blockera de skadliga cellerna från att ta sig in i det centrala nervsystemet. På så sätt bromsas nedbrytningen av myelinet och uppkomsten av MS-inflammationer motverkas. Du kan få färre skov och funktionsnedsättningen kan bromsas.

TYSABRI kan inte reparera skador som redan uppstått, men det kan bromsa dina symtom från att bli värre och fler.

 

Effekten av TYSABRI

Bästa sättet att studera och bevisa effekten av ett läkemedel är att genomföra så kallade kliniska studier. Forskarna undersöker då hur sjukdomen utvecklas hos patienter som får läkemedel jämfört med en kontrollgrupp med patienter som får placebo (läkemedel utan verkan) eller annan behandling.

I kliniska prövningar har TYSABRI ungefär halverat utvecklingstakten för de funktionsnedsättande effekterna av MS och även minskat antalet MS-skov med ungefär två tredjedelar. När du får TYSABRI kanske du inte märker någon förbättring, men TYSABRI kan ändå fungera så att det hindrar din MS att bli sämre.


Hur vet jag om TYSABRI ger effekt?

Vid behandling med TYSABRI görs regelbundna uppföljningar av behandlingseffekten. Förutom att notera eventuella skov följer man regelbundet upp vilka förändringar som sker avseende olika fysiska och kognitiva funktioner. Det finns ett antal nationella och internationella register som ger en omfattande kunskap om behandlingens effekt över tid.

Upplever du trots allt att din sjukdom inte stabiliseras av behandlingen med TYSABRI, bör du diskutera med din läkare om detta är rätt behandling för dig.

Biogen-13166