DETTA ÄR TYSABRI® (natalizumab)

Den här informationen vänder sig till dig som har multipel skleros, MS, och som har förskrivits TYSABRI® (natalizumab) av din läkare.

Tanken är att ge dig grundläggande kunskaper om hur läkemedlet fungerar, vilken effekt och vilka biverkningar behandlingen kan innebära och även en introduktion till sjukdomen MS.

Vet du mer om MS och TYSABRI desto enklare och lättare kan det bli att leva med behandlingen och din sjukdom. Tveka inte att fråga din läkare eller sjuksköterska om det är någonting som du undrar över. Och kom ihåg att du är långt ifrån ensam. Omkring 20 000 svenskar har MS och varje år får ytterligare cirka 1000 personer diagnosen.

Läs bipacksedeln som ligger i förpackningen med TYSABRI innan du börjar din behandling.

Denna information baseras på Produktresumé 08/2018

Granskad/ändrad: 2019-08-01

Medicinskt ansvarig: Linnea Asp 

 

Biogen-13166


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Det gör det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.